Годишна Конференция на Travel Academy

Годишната конференция на Travel Academy помага на бизнесите в туризма да се развиват, като показва световните тенденции, иновации и новите възможности. 

Абонирайте се за новини

31 март

Очаквайте скоро!

01 април

Годишна конференция №8

участници до тук
+
лектори до тук
+
часа лекции до тук
%
удолетвореност от участниците