VII-та Годишна конференция:
Новото нормално

Вече седем години организираме най-мащабната и полезна конференция за туристическата индустрия в България. 

Бизнес конференцията, която решава проблеми

Според оценки на Световната организация по туризъм спадът в международния туризъм ще е около 60% или загуби в размер на 840 - 1000 млрд. евро за туристическата индустрия. 

Годишната конференция на Travel Academy помага на бизнесите в туризма да се развиват, като показва световните тенденции, иновации и новите възможности. 

09 октомври

3 зали & вечерно парти

10 октомври

1 зала - 4 дискусии

участници до тук
+
лектори до тук
+
часа лекции до тук
%
удолетвореност от участниците

за вашата сигурност COVID-19 противоепидемични мерки

Включете се в едно различно издание на годишната конференция на Travel Academy на 09 и 10 октомври в Hayatt Regency, София.

Ограничени места

Всички места в залите ще са на разтояние 1,5 метра едно от друго.

Мерене на температура

Всеки участник в конференцията ще бъде с премерена температура на влизане в хотела.

Планова дезинфекция

Дезинфекция на всички зали, по време на паузите. Дезинфекция на катедрата след всеки лектор.

Какво е новото нормално?

Туристическата индустрия е изправена пред огромно предизвикателство и невиждана криза. Единствените възможности за оцеляване на бизнеса са  оптимизиране на процеси и разходи, автоматизация, технологични иновации и изграждане на доверие с клиентите. 

Автоматизация

Обединяване и трансформиране

Технологично предимство

Дигитализация

Онлайн имидж и доверие

Киберсигурност

Срещнете се с експерти

Всяка година над 40 ТОП експерти в областта си презентират проблем или решение на сцената на Travel Academy Conference.

Иновации

В стремежа си да развиваме индустрията всяка година представяме различен вид иновации от България и света.

VII годишна конференция Новото нормално

1ви ден: зали Keynote, Workshops & Hospitality

2ри ден: зала Post-COVID

програма

10:00 - 10:30
1.1. Как COVID-19 промени туризмa в Европа: тенденции и перспективи

1.1. Как COVID-19 промени туризмa в Европа: тенденции и перспективи

Люблена Димова

Разпространението на COVID-19 и ограниченията за свободно пътуване продължават да оказват сериозно въздействие върху Европейския туристически сектор с очакван 54%-ен спад в броя на туристи през 2020 г. Мащабът на тази криза е безпрецедентен и въздействието ѝ се усеща във всички европейски страни. Едновременно с негативния си ефект, кризата провокира много нови идеи за устойчиво управление и развитие на туризма. Презентацията ще посочи възможни стратегии и добри практики за справяне с кризата, приложени от различни туристически организации, и ще разкрие техния ефект в краткосрочен и средносрочен план.
Не на последно място, фокус на презентацията ще бъдат и най-новите тенденции в нагласите на европейските туристите, а именно: настроенията на хората за пътуване, техните предпочитания за дестинации и преживявания, ваканционни периоди, опасения, свързани с пътуване през следващите месеци, водещи канали за резервация и др.

10:30 - 12:30

1.2. Предизвикателства пред туристическата индустрия и техните решния.

Загуби за милиони и заплаха от фалити. Как ще продължим? Има ли светлина в тунела? Какво ни очаква в краткосрочен и средносрочен план? Как държавата и институциите се справят с предизвикателствата и достатъчно ли е това за бранша?

13:30 - 14:15

1.3. Кризисни Комуникации във време на пандемия. Как да продължим?

TBA

14:20 - 15:00
1.4. Как да се представим успешно пред публика?

1.4. Как да се представим успешно пред публика?

Анна Цолова

Техники за преодоляване на страха и притеснението при публични изяви.

15:30 - 15:45
1.5. Финасови инструменти в помощ на туристическия бизнес след COVID-19

1.5. Финасови инструменти в помощ на туристическия бизнес след COVID-19

Владимир Данаилов

Представя актуални финансови продукти, подходящи за туристическата индустрия.

15:45 - 16:00
1.6. Българските дигитални решения за туризма в България

1.6. Българските дигитални решения за туризма в България

Силвия Павлова

Какви са резултатите от първия за България Доклад за технологичните решения в туризма, включително пътуване, Retail, конференции, и какво означават те за местната туристическа индустрия? Кратко представяне на ключовите изводи от BULGARIA: Tourism Tech Mapping Report 2020, издаден на 29.09.2020 г. от PrEXCELerator Bulgaria.

16:00 - 16:35
1.7. Travel Technology in "New Normal"

1.7. Travel Technology in "New Normal"

Макс Жданов

The coronavirus pandemic is perhaps the most far-reaching event in modern memory. Broadly speaking, the Travel, Transportation and Hospitality Industry  was in cardiac arrest during the pandemic. Most sources point to 50-60% unemployment in the principal segments of the industry. Hotel occupancy rates dropped to nearly 95% globally within just a few weeks. Airline capacity dropped by nearly 80% at the peak of the quarantine. Many transactional businesses in the supply chain cut staff to the "keep the lights on" level. Travel companies were literally flooded with cancellation requests, and processing times for refunds and cancellations spiked to 30-90 days.

 

Around the globe, long months of lockdown have touched every aspect of life: how we work, how we shop, how we communicate, and how we occupy ourselves when almost every recreational activity outside the home has been forbidden. As countries around the world start to reopen gradually, normal isn’t quite what it used to be. Social distancing and masks are the order of the day, and businesses are operating during limited hours, and with new policies to keep employees and consumers safe. Travel will see far-reaching changes as a result of the pandemic. But any crisis creates opportunities for those who are open minded and are able to adjust quickly. Will be the recovery after this crisis similar to ones we encountered and is there a silver-lining indeed?

16:40 - 17:10
1.8. Нуждата от маркетинг по време на Пандемия

1.8. Нуждата от маркетинг по време на Пандемия

Христо Кафтанджиев

Маркетирането на туристическите услуги по време на коронавируса - основни тенденции. Реклама и маркетингови комуникации на туристически услуги по време на коронавируса от гледна точка на:
- потребителските групи;
- създателите на туристическите продукти
- комуникативните стратегии и подходи.

17.15 - 17:45
1.9. Next Tourism Generation: образованието по туризъм за следващото поколение

1.9. Next Tourism Generation: образованието по туризъм за следващото поколение

Мая Иванова

Безспорно нуждата от професионалисти в туризма отдавна е наболял въпрос и предмет на множество дискусии. Но дали образователните институции и настоящата система за обучение по туризъм са адекватни на динамично променящите се нужди на туристическата индустрия? Как да се адаптират формалното и професионалното образование към реалните потребности от образовани и обучени служители в туризма?
COVID-19 и драматичният му отпечатък върху туристическия сектор доказаха, че нещата отдавна са променени и е време да съгласуваме образованието и обучението по туризъм на следващото поколение работещи в сектора с реалните потребности на бизнеса.
Next Tourism Generation е инициатива на консорциум от 14 партньори от 8 държави на ЕС, който има амбицията да предложи нов поглед и стратегия за обучението и образованието по туризъм, които да бъдат изцяло в услуга на бизнеса и да отразяват реалните му потребности и динамика през следващото десетилетие.
По време на презентацията ще обсъдим с участниците какви дигитални, социални и зелени умения ще са нужни за работещите в българската туристическа индустрия към 2030 г. Ще дискутираме и как българското образование по туризъм трябва да се трансформира, за да развие тези умения у учащите (ученици, курсисти и студенти).

13:30 - 15:00
2.1. Стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България. Защо имаме нужда от нея?

2.1. Стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България. Защо имаме нужда от нея?

Екатерина Христова

Експерти от Българската Асоциация на Винените Професионалисти (БАВП) ще представят необходимостта и ползите от изграждането на Стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България. Целите на Асоциацията са да представи пред участниците във форума огромния и нереализиран потенциал за развитие на винен туризъм в България.

Българското вино има качество на световно ниво, ярко изразена индивидуалност и много истории за разказване, в което аудиторията на работната среща ще се убеди на практика при дегустация на вина от изразителни български сортове.

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:30
2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Антон Пенев

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

16:40 - 17:45
2.3. MICE туризъм след COVID-19

2.3. MICE туризъм след COVID-19

Теодора Жилкова

Как превърнахме предизвикателствата във възможности?  Кои са основните характеристики и елементи на събитията от „новото време“ в условията на и след COVID19?

Онлайн средата и дигиталните решения – приятел или заплаха за събитията „на живо“? Как ще продължим да създаваме „преживявания“?

Това са само част от въпросите, които ще разгледаме в дискусионния панел с експерти от различните звена на събитийната екосистема.

13:30 - 14:15

Дистрибуция на хотела в пандемична и пост-пандемична обстановка. Рискове и възможности.

Във отминалия летен сезон 2020 адаптивните хотелски бизнеси успяха да уловят „вятъра на промяната“. За други обекти този сезон беше невъзможен. Има и немалък брой рекреационни обекти, които калкулираха добри приходи в тази турбулентна обстановка, в която всички решения се вземаха седмица за седмица. Хотелските обекти пострадаха изключително много заради резкия спад в бизнес пътуванията и организираните събития. Тази дискусия ще се опита да покаже с какво се сблъскаха българските хотели през тази турбулентна 2020. От друга страна ще бъдат дискутирани възможностите пред хотелите в тази обстановка.

Първата вирусна вълна вече удари целия свят с цялото си здравно, но и информационно, дори пропагандно отражение. Някои страни се намират във „втора“ от предизвикателства. Сред засегнатите теми ще са:

  • Адаптация към възможностите на генериращите пазари през 2020г.;
  • Бизнес хотелите – ограничаване на щетите и нови възможности;
  • Очаквания към зимния сезон за рекреационните обекти;
  • Очаквани печеливши стратегии при хотелската дистрибуция за различните типове хотели.

Първата вирусна вълна вече удари целия свят с цялото си здравно, но и информационно, дори пропагандно отражение. Някои страни се намират във „втора вълна“ от предизвикателства. Надяваме се нашата дискусия да ви накара да се замислите!

14:20 - 15:00
3.2. Хотелския сайт - основен дистрибуционен канал по време на криза

3.2. Хотелския сайт - основен дистрибуционен канал по време на криза

Димо Желев

Във време на несигурност една от скритите резерви, които хотелиерите имат е увеличаването на броя на резервациите през техния собствен сайт. OTA следват безпрекословно интереса на своите потребители, често за сметка на този на хотелиерите. Големите международни туроператори и техните представителства за входящ туризъм в България също са рисков дистрибуционен канал, заради рискът от ниска ликвидност, която би ги тласнала в посока отлагане на плащания. В по – лошия сценарии е възможен фалит заради ниска ликвидност.

В тази ситуация един от малкото смислени подходи за хотелска дистрибуция е работата със собствения сайт като основен дистрибуционен канал. В това направление обаче трябва да се преодолеят следните пречки:

  • Създаване на модерен, ориентиран към потребителите сайт с мобилна версия.
  • Приемане на резервациите чрез Booking Engine, синхронизация на наличност и трансфер на постъпилите резервации към PMS чрез Channel Manager софтуер.
  • Предоставяне на бонуси за резервация през собствен канал. Ценови сравнения с основни OTA.
  • Увеличаване на конверсията на сайта чрез подтикване на потребителите към действие. Основни софтуерни инструменти.
  • Дигитален маркетинг, увеличаващ броя на таргетираните посещенията в сайта.

Тези конкретни аспекти, ще бъдат разгледани от Димо Желев, управител на агенция за дигитални решения в хотелиерството - hotelbox.bg. Агенцията е изградила и маркетирала над 50 сайта на хотели в България и чужбина.

15:00 - 15:30

Кафе пауза

15:30 - 16:00
3.3. Как модерните технологии и роботиката ще променят хотелиерството след Covid 19?

3.3. Как модерните технологии и роботиката ще променят хотелиерството след Covid 19?

Светослав Панев

През последните години все повече модерни технологии и роботи навлизат в сектори като хотелиерство, транспорт, туризъм, земеделие и здравеопазване. Неизбежно е след кризата от Covid-19 тази тенденция да се запази и през следващите години да наблюдаваме глобално преразпределение на професии, услуги и продукти в хотелския бизнес. Роботизацията и технологиите са доказани фактори за увеличаване на производителността и икономически растеж, а именно това кара бизнеса все повече да се обръща към подобни инвестиции след такава безпрецедентна криза.

16:05 - 16:35
3.4. Правилата на играта “Small is the New Big”

3.4. Правилата на играта “Small is the New Big”

Боряна Мусурлиева-Рьозелер

Провокирани от книгата “Small is the New Big” на Сет Годин и базиращи се на личния ни опит да стартираме нов бранд по време на пандемията, ще разгледаме как COVID-19 промени правилата на играта. Защо малките, нестандартни, бутикови продукти имат много по-голям шанс да се позиционират успешно сега на пазара и да бъдат „печеливши” от кризата. Въпрос на бърза реакция, пре- сегментиране на таргет гостите, ре-дизайн на продукта и много, изключително много гъвкави услуги и процедури на работа. Също така и не на последно място, отворен начин на мислене, че гостите все пак имат право на избор, въпреки всички рестрикции и трябва да се постараем да ги задържим в България!

16:40 - 17:10
3.5. Управление на персонала по време на COVID-19

3.5. Управление на персонала по време на COVID-19

Татяна Атанасова

Прогнозите сочат, че до края на 2020 година около 100 милиона души глобално ще са изгубили работните си места в сферата на туризма. Тази тенденция е несравнима с нито една друга икономическа криза, генерира страхове и поставя провокативни задачи в управлението на персонала. Като всяка криза обаче и тази дава безброй възможности за иновации, без да предлага панацея, нито единна формула за преодоляване на изпитанията.
Презентацията се фокусира на капаните, които залага пандемията и последствията от нея пред отношенията в екипа, техниките за запазване на баланса персонал/приходи, защо дистанционната работа може да се превърне в нож с 2 остриета, можем ли да избегнем дискриминацията по време на криза, механизми за преодоляване на паниката, кои позиции (длъжности) в организацията и защо се превръщат в най-важните по време на COVID-19.

17:15 - 17:45
3.6.  Дигитална революция в хотелиерството. Време е!

3.6. Дигитална революция в хотелиерството. Време е!

Сирма Иванова

Дигиталната революция в хотелиерството се случва в момента. Бъдещето, което чакахме е сега. След предизвикателствата от последните месеци, всеки хотел има само един вариант и посока на развитие - към дигитално създаване и спешна оптимизация на профили и канали.

В морето от информация по темата, ще се опитаме да подредим приоритетите и да внесем ясното послание за неотложност на действията.

Заповядайте в бъдещето на хотелиерството! То е по- добро, по- смислено и развива дългосрочно бизнеса, който всички обичаме!

10:00 - 11:00
4.1. Дигитален маркетинг по време на криза

4.1. Дигитален маркетинг по време на криза

Радомир Русев

Как да продължим с дигиталния маркетинг по време на криза и без приходи?
Какви инструменти да използваме за автоматизация и задържане на клиентите ни онлайн?

11:20 - 12:30

4.2. Алтернативен и приключенски туризъм - бъдещето му принадлежи

Живеем в дисхармония с природата. Искаме много, искаме всичко във всеки миг на нашето подредено всекидневие, богато на избори. Така правим и нашите избори в бизнеса, движим се по допирателната. Говоренето за опазване на автентичните местни общности, на ценни местообитания и биотопи на емблематична видове, на силуета на един бряг, една долина или един град, това говорене сме го оставили за други. Ако обаче си направим труда да погленем назад, ще видим, че извор на вдъхновение за първите пътешественици и ерго туристи са били именно пеизажите, хората и техния бит и култура и паметници, отвъд познатото.  Непознатото, по-трудно достъпното. Коронавирусът ни напомни за цената, на всичко, което искаме да постигнем. Алтернативният и приключенски туризъм е едно връщане към изконното, към корените на вдъхновението, водило хората към пътешествия, към открития и към благоденствие, а днес и една възможност да погледнем по друг начин към бъдещето. За да върнем бизнеса си в играта трябва да се върнем към изворите, към това, което е тласкало хората да пътешестват, преди пътешествието да се е превърнало в акт на консумация. Трябва да си зададем въпроси. Решенията, не лесни, ще  изискват отговорност.

12:30 - 13:30

Свободно време за обяд и networking

13:30 - 14:40

4.3. The reinvented value of wellness, SPA and natural remedies

Как съвременните уелнес тенденции трансформират бизнеса и дали начинът на живот и възприятията на клиентите относно уелнеса се променят с течение на времето? Уелнесът има много различни определения, но в основата си, това е състоянието наздраве. В днешно време обаче той действа и като индикатор, показващ не само здраве, но и успех, щастие, удовлетвореност и дори духовен мир. Преоткрили ли са потребителите концепцията за уелнес като нов начин на живот и могат ли природните средства за лечение да ни помогнат да намерим това състояние на баланс и хармония между душа, ум и тяло?

Чуйте различнитегледни точки по тази тема с участието на хотелски SPA мениджър, медицински специалист, журналист и доцент по спа култура.

14:40 - 15:10

Кафе пауза

15:10 - 16:30

4.5. Изходящ туризъм в "будна кома". Какво следва?

Ще започне ли процес на възстановяване след „будната кома“, в която изпадна изходящият туризъм. Кои са стъпките за това?
Повод или причина е Covid-19 отново да заговорим за Гаранционен фонд и удари ли часът му? Решен ли е въпросът с ликвидността на компаниите и гарантирани ли са ваучерите за пропуснатите пътувания? Това са само една малка част от важните въпроси, на които ще търси отговор модераторът на дискусията – доц. Румен Драганов, от участващите браншови организации.

лектори Запознайте се с лекторите

Всяка година над 40 ТОП експерта в областта си презентират проблем или решение на сцената на Travel Academy Conference.

с подкрепата на Партньори & приятели

Годишната конференция на Travel Academy нямаше да извърви този път без подкрепата на медийни партньори, спонсори и невероятните ни домакини.

Партньори

Изложители

побързайте Това ще е една различна конференция!

Разполагаме с по-малко от 100 свободни места - побързайте и се регистрирайте още днес!