speaker-photo

Мая Иванова

Доцент във Висше Училище по Мениджмънт, Варна

Мая Иванова е преподавател по туризъм във Висше Училище по Мениджмънт, Варна, и сертифициран IATA/UFTAA инструктор. Нейните интереси включват туроператорска дейност, авиоиндустрия, хотелски вериги, управление на хотели. Благодарение на дългогодишния си практически опит като туроператор тя успешно се представя извън академичните среди като преподавател и консултант в „Зангадор“ ООД. Областите, в които Мая Иванова обучава, консултира и прави изследвания, обхващат Хотелски вериги, Туристически посредници, Маркетинг и управление на хотели, Удовлетвореност на клиентите и много други.

17.15 - 17:45

09.10 Keynote

1.9. Next Tourism Generation: образованието по туризъм за следващото поколение

Безспорно нуждата от професионалисти в туризма отдавна е наболял въпрос и предмет на множество дискусии. Но дали образователните институции и настоящата система за обучение по туризъм са адекватни на динамично променящите се нужди на туристическата индустрия? Как да се адаптират формалното и професионалното образование към реалните потребности от образовани и обучени служители в туризма?
COVID-19 и драматичният му отпечатък върху туристическия сектор доказаха, че нещата отдавна са променени и е време да съгласуваме образованието и обучението по туризъм на следващото поколение работещи в сектора с реалните потребности на бизнеса.
Next Tourism Generation е инициатива на консорциум от 14 партньори от 8 държави на ЕС, който има амбицията да предложи нов поглед и стратегия за обучението и образованието по туризъм, които да бъдат изцяло в услуга на бизнеса и да отразяват реалните му потребности и динамика през следващото десетилетие.
По време на презентацията ще обсъдим с участниците какви дигитални, социални и зелени умения ще са нужни за работещите в българската туристическа индустрия към 2030 г. Ще дискутираме и как българското образование по туризъм трябва да се трансформира, за да развие тези умения у учащите (ученици, курсисти и студенти).