Люблена Димова

Мениджър проучвания, Европейска Туристическа Комисия

От както завършва мениджмънт на туризма и хотелиерството едновременно в Университета на Централна Флорида (Rosen College) и Университетския Институт на
Лисабон (ISCTE), г-ца Димова работи в екип проучвания на Европейската Туристическа Комисия (ETC). Основнo се занимава с наблюдение на тенденциите в
Eвропейския туристически сектор и краткосрочно прогнозиране на търсенето на пътувания от ключови презокеански пазари. Освен постоянната си комуникация с
национални туристически организации, тя отговаря за разработването на платформа за данни, която осигурява лесен достъп до ключови индикатори и информация за тенденции в туристическата индустрия в Европа.

Г-ца Димова участва и в изследователски дейности на Европейската Туристическа Асоциация (ETOA), Европейската Комисия (EC) и Световната Туристическа
Организация (UNWTO).

10:00 - 10:30

09.10 Keynote

Как COVID-19 промени туризмa в Европа: тенденции и перспективи

Разпространението на COVID-19 и ограниченията за свободно пътуване продължават да оказват сериозно въздействие върху Европейския туристически сектор с очакван спад в броя на туристи през 2020 54%. Мащабът на тази криза е безпрецедентен и въздействието ѝ се усеща във всички Европейски страни. Едновременно с негативния си ефект, кризата провокира много нови идеи за устойчиво управление и развитие на туризма. Презентацията ще обърне внимание на стратегии и добри практики за справяне с кризата имплементирани от различни туристически организации и ще разкрие техният стратегическия фокус в краткосрочен
и средносрочен план.

Не на последно място, фокус на презентацията ще бъдат и най-новите тенденции сред Европейските туристите, а именно: настроенията на хората за пътуване, техните предпочитания за дестинации и преживявания, ваканционни периоди, опасения свързани с пътуване през следващите месеци, водещи канали за резервация и още.