speaker-photo

Христо Кафтанджиев

доктор на филологическите науки, професор

Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор в Катедра „Връзки с обществеността и реклама” на Факултета по журналистика, Софийски университет. Чете курсове по обща теория на рекламата; интернет маркетингови комуникации; дигитални маркетингови комуникации, дизайн, креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; маркетингова семиотика; рекламни кампании; търговски марки; ритейлови маркетингови комуникации; интегрирани маркетингови комуникации, маркетингови трансмедии и други.

Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия. Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, Щатите, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Чехия, Гърция, Латвия, Литва, Естония, Италия, Армения, Италия, Белгия, Китай, Македония, Обединеното кралство, Португалия, Полша, Франция и др. Автор е на много научни статии по реклама и семиотика. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България. Кафтанджиев е главен редактор на “American Journal of Linguistics”.

16:40 - 17:10

09.10 Keynote

1.8. Нуждата от маркетинг по време на Пандемия

Маркетирането на туристическите услуги по време на коронавируса - основни тенденции. Реклама и маркетингови комуникации на туристически услуги по време на коронавируса от гледна точка на:
- потребителските групи;
- създателите на туристическите продукти
- комуникативните стратегии и подходи.