speaker-photo

Светослав Панев

Генерален мениджър

Светослав Панев понастоящем заема длъжността генерален мениджър на хотелите Бест Уестърн Премиер Летище София и Бест Уестърн Плюс Експо София. Той има 15-годишен опит в различни международни вериги, сред които и Kempinski, StarWood Hotels & Resorts, Small Leadings Hotels of the world и Best Western Hotels & Resorts.

Светослав завършва образованието си в университета “César Ritz”, Швейцария. От 2009 г., и за период от 6 години, той е назначен за председател на Швейцарската образователна група Alumni Chapter “César Ritz” за България. Също така като член на борда на Българското конгресно бюро и част от Контролния съвет на сдружение Национален борд по туризъм, той допринася със своя опит да развие България като водеща конвенционална дестинация.

15:30 - 16:00

09.10 Hospitality

3.3. Как модерните технологии и роботиката ще променят хотелиерството след Covid 19?

През последните години все повече модерни технологии и роботи навлизат в сектори като хотелиерство, транспорт, туризъм, земеделие и здравеопазване. Неизбежно е след кризата от Covid-19 тази тенденция да се запази и през следващите години да наблюдаваме глобално преразпределение на професии, услуги и продукти в хотелския бизнес. Роботизацията и технологиите са доказани фактори за увеличаване на производителността и икономически растеж, а именно това кара бизнеса все повече да се обръща към подобни инвестиции след такава безпрецедентна криза.