speaker-photo

Владимир Данаилов

Изпълнителен директор и член на УС на Фонда на фондовете

Владимир Данаилов разполага с богат опит в публичния и частния сектор в страната и чужбина. От 2016 г. оглавява Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), където успява да повиши икономическото развитие и интереса на международни партньори и инвеститори към българската столица. За времето, което работи там са изградени партньорства с европейски градове като Виена и Лондон, а София е представена на множество международни събития. Резултатите на Агенцията в този период дават основание в Столична община да се създаде ново направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'', чието управление Данаилов поема в качеството му на заместник-кмет от началото на 2020 година.

Владимир Данаилов има бакалавърска степен по "Индустриален мениджмънт" в Техническия университет – София, както и магистратура по "Бизнес администрация" в Американския университет.

15:30 - 15:45

09.10 Keynote

1.5. Финасови инструменти в помощ на туристическия бизнес след COVID-19

Представя актуални финансови продукти, подходящи за туристическата индустрия.