speaker-photo

Васил Златев

Основател Bulgaria Wine Tours

Васил Златев, заедно със съпругата си Зина Соренсен, са създателите на България Уайн Турс - специализиран туроператор за винен туризъм. Идеята за Бългерия Уайн Турс се ражда след проучване на ролята на винения туризъм в устойчивото развитие на селските региони. Бългерия Уайн Турс се стреми да предлага изживявания, които са емоционални, автентични и уважаващи местните особености. Васил участва във всички стъпки от организирането до провеждането на туровете и има преки наблюдения върху развитието на винения туризъм в България, както и върху профила на винения турист.

13:30 - 15:00

09.10 Workshops

2.1. Стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България. Защо имаме нужда от нея?

Експерти от Българската Асоциация на Винените Професионалисти (БАВП) ще представят необходимостта и ползите от изграждането на Стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България. Целите на Асоциацията са да представи пред участниците във форума огромния и нереализиран потенциал за развитие на винен туризъм в България.

Българското вино има качество на световно ниво, ярко изразена индивидуалност и много истории за разказване, в което аудиторията на работната среща ще се убеди на практика при дегустация на вина от изразителни български сортове.