speaker-photo

Йоан Младенов

Заместник Управител Събития & MICE, Inter Expo Center

Е част от екипа на Интер Експо Център повече от 13г., като в този период участва и отговаря за организацията и контрола при реализацията на над 1500 събития, измежду които няколко международни проекта, спечелени да домакинстваме в София, десетки концерти, фестивали с многохилядна публика, изложения, конгреси, конференции, специални, корпоративни и много други събития. Смята, че страстта в събитийната индустрия е водещата сила и мотиватор за успешните събития, което в съчетание с иновативните и професионални подходи повишава нивото и качеството на услугата.

Активно взема участие при основополагането и учредяването през 2016г. на изключително важния проект за MICE индустрията в България, а именно Българското Конгресно Бюро. Понастоящем представлява Интер Експо Център, като член на УС на сдружението. Определя дейността си в тази посока като приоритет с основна насока България да бъде разпозната и адекватно позициониране на MICE картата на Европа, като полага усилия бранша да постави ново начало във взаимоотношенията между компаниите, дори споделяйки know-how и успешни практики с локални конкуренти, припознавайки общата цел.

Участва в представянето на бюрото в няколко издания на IMEX Франкфурт, както и на други събития в чужбина и България.

16:40 - 17:45

09.10 Workshops

2.3. MICE туризъм след COVID-19

Как превърнахме предизвикателствата във възможности?  Кои са основните характеристики и елементи на събитията от „новото време“ в условията на и след COVID19?

Онлайн средата и дигиталните решения – приятел или заплаха за събитията „на живо“? Как ще продължим да създаваме „преживявания“?

Това са само част от въпросите, които ще разгледаме в дискусионния панел с експерти от различните звена на събитийната екосистема.