speaker-photo

Боряна Мусурлиева-Рьозелер

Business Development Director

Завършила University of Portsmouth, UK- хотелиерски мениджмънт, Боряна притежава повече от 15 години практически опит в хотелиерството, обхващайки всички аспекти на бизнеса: от разработването на концепции, анализа на дестинации и отварянето на хотели до успешно преодоляване на предизвикателствата при ежедневните операции.
Нейното цялостно разбиране за постигане на високи нива на удоволетвореност на клиентите е усвоено в множество индустрии - не само в международни вериги хотели и ресторанти, но също така и туроператори/ доставчици на онлайн пътувания в държави като Германия, Грузия, Азербайджан и разбира се България.

16:05 - 16:35

09.10 Hospitality

3.4. Правилата на играта “Small is the New Big”

Провокирани от книгата “Small is the New Big” на Сет Годин и базиращи се на личния ни опит да стартираме нов бранд по време на пандемията, ще разгледаме как COVID-19 промени правилата на играта. Защо малките, нестандартни, бутикови продукти имат много по-голям шанс да се позиционират успешно сега на пазара и да бъдат „печеливши” от кризата. Въпрос на бърза реакция, пре- сегментиране на таргет гостите, ре-дизайн на продукта и много, изключително много гъвкави услуги и процедури на работа. Също така и не на последно място, отворен начин на мислене, че гостите все пак имат право на избор, въпреки всички рестрикции и трябва да се постараем да ги задържим в България!