speaker-photo

Доц. Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Д-р Ангел Кунчев е завършил медицина в Пловдив през 1985 г., след което започва работа в отдела за противоепидемичен контрол в хасковската ХЕИ. От 2001 г. се премества в здравното министерство в същия отдел, а по-късно става шеф на дирекцията за надзор на заразните болести.От две години е преназначен като главен държавен здравен инспектор.

10:30 - 12:30

09.10 Keynote

1.2. Предизвикателства пред туристическата индустрия и техните решния.

Загуби за милиони и заплаха от фалити. Как ще продължим? Има ли светлина в тунела? Какво ни очаква в краткосрочен и средносрочен план? Как държавата и институциите се справят с предизвикателствата и достатъчно ли е това за бранша?