speaker-photo

Димитър Маргаритов

Председател на КЗП

Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, като през 2000 г. получава юридическа правоспособност.

 

В периода от ноември 2011 г. до март 2015 г. работи като експерт и началник на отдел „Обществени поръчки” в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”.

 

От октомври 2009 г. е на работа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където оглавява Дирекция „Обществени поръчки”.

 

От средата на 2006 г. до края на 2009 г. е директор на Дирекция „Държавна собственост и инвестиционна политика” в Министерството на образованието и науката.

 

От началото на 2001 г. работи в Министерството на външните работи, първоначално като юрисконсулт, а в периода април 2004 – март 2006 г. е директор на Дирекция „Управление на собствеността”.

 

Има специализации и допълнителна квалификация в областта на подготовката на администрацията за ефективно усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС, управлението на системи за осигуряване на информационната сигурност, както и в областта на корпоративните финанси и счетоводните стандарти.

 

С Решение на Министерския съвет № 153 от 12 март 2015 г. е определен за председател на Комисията за защита на потребителите, считано от 27 март 2015 г.

 

Женен, има един син.

10:30 - 12:30

09.10 Keynote

1.2. Предизвикателства пред туристическата индустрия и техните решния.

Загуби за милиони и заплаха от фалити. Как ще продължим? Има ли светлина в тунела? Какво ни очаква в краткосрочен и средносрочен план? Как държавата и институциите се справят с предизвикателствата и достатъчно ли е това за бранша?