speaker-photo

Бойко Таков

Изпълнителен директор на ИАНМСП

Д-р Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, назначен със заповед на Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов от 12 ноември 2018 г.

Д-р Таков е с повече от 12 годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит и в държавните институции, като в продължение на 4 години е заемал експертна позиция в Изпълнителна Агенция “Държавна собственост на Министерство на отбраната” към Министерство на отбраната. От 2008 до 2012 е заемал е позицията изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското представителство на водеща Южнокорейска енергийна компания.

През годините заема управленски и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на земеделието, енергетиката и инфраструктурата.

Степента доктор придобива в Технически университет, София, специалност “Икономика,    индустриален инженеринг и мениджмънт”. Магистърската му  е „ Маркетинг и Икономика“ към Университет за национално и световно стопанство.

 

10:30 - 12:30

09.10 Keynote

1.2. Предизвикателства пред туристическата индустрия и техните решния.

Загуби за милиони и заплаха от фалити. Как ще продължим? Има ли светлина в тунела? Какво ни очаква в краткосрочен и средносрочен план? Как държавата и институциите се справят с предизвикателствата и достатъчно ли е това за бранша?