speaker-photo

Любомир Попйорданов

Член на УС на БААТ

(60 г. неохотен предприемач, по професия юрист)

Светът, който познавам от моето детство се променя със застрашителни тепмове. Аз съм планинар от най-ранните си години, по-късно алпинизмът дойде някак си като търсене на лично предизвикателство, а продължението беше съвсем естествено – приключенски и устойчив туризъм, развитие на бизнес, който се отнася с любов и грижа към местните хора, отваря нови прозорци за тяхната инициатива, свързва ги със света и ги прави по-самостоятелни и по-свободни.

На моето семейство дължа факта, че винаги съм бил свободен човек, научил съм се да защитавам своите възгледи и разглеждам своята работа и бизнес като мисия в полза на опазването на българските планини, пейзаж, природа и, на живите традиции, на автентичната българска култура, на порива да се твори и да се работи в условията на съвременна България.

В основата на нашата корпоративна култура (Одисея-ин ООД, Зиг заг Холидейз ЕООД) е споделянето на успехите, делегирането на отговорности, приятелството, прозрачността във взиманите решения, които не почиват на компромиса, търсенето на качество. Нашите 30 години в предприемачеството в България са опит, който се равнява на изкачването на Еверест. Гордея се с успехите на моя екип, успехите на Българската асоциация за алтернативен туризъм и на Асоциация Планини и хора - сдружението на планинските водачи в България, инициативите за зелен бизнес и проекти като Зелена къща, Зелени дни и гражданските каузи на Коалицията „За да остане природа в България“, състезанието Байк и Рън за Чепън, фестивала Дни на предизвикателствата. Те променят живота в днешна България. Така оставам в хармония с влюбеното в планинските хоризонти момче, което обича изкуството и рисуването, фотографията, словото и пътешествията и не се примирява. Такъв ме харесват и моите три деца, и съпругата ми, и моите приятели. Заедно показваме, че бизнесът с честно лице е възможен. Че промяната в България е възможна стига да има вяра, постоянство и въображение.

Председател на УС на Планини и хора, асоциация на планинските водачи в България
Член на УС на БААТ
Член на УС на АБТТА
Образование :
Френска гимназия София, Юридически факултет Софийски университет

 

11:20 - 12:30

10.10 Post-COVID

4.2. Алтернативен и приключенски туризъм - бъдещето му принадлежи

Живеем в дисхармония с природата. Искаме много, искаме всичко във всеки миг на нашето подредено всекидневие, богато на избори. Така правим и нашите избори в бизнеса, движим се по допирателната. Говоренето за опазване на автентичните местни общности, на ценни местообитания и биотопи на емблематична видове, на силуета на един бряг, една долина или един град, това говорене сме го оставили за други. Ако обаче си направим труда да погленем назад, ще видим, че извор на вдъхновение за първите пътешественици и ерго туристи са били именно пеизажите, хората и техния бит и култура и паметници, отвъд познатото.  Непознатото, по-трудно достъпното. Коронавирусът ни напомни за цената, на всичко, което искаме да постигнем. Алтернативният и приключенски туризъм е едно връщане към изконното, към корените на вдъхновението, водило хората към пътешествия, към открития и към благоденствие, а днес и една възможност да погледнем по друг начин към бъдещето. За да върнем бизнеса си в играта трябва да се върнем към изворите, към това, което е тласкало хората да пътешестват, преди пътешествието да се е превърнало в акт на консумация. Трябва да си зададем въпроси. Решенията, не лесни, ще  изискват отговорност.