speaker-photo

Доц. Румен Драганов

Директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Румен Драганов заема академичната длъжност доцент в катедра Културно-историческо наследство и туризъм в Университета по библиотекознание и информационни технологии, и е директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, с учебена музейна сбирка в структурата на университета. Преподава в Международно висше бизнес училище, член на контролния съвет на Националния борд по туризъм, член на управителния съвет на Фондацията за реформа в местното самоуправление, член на УС на Българската федерация по колоездене и член на съвета на директорите на Асоциацията за здравна превенция, Висбаден, Германия.

Участията в различни форуми и издадените монографии в последните година са насочени към хотелската политика в контекста на постмодерния туризъм и управление на екосистемните услуги за сигурност в туризма, както и възможностите на хибридните модели за споделените пространства в културния туризъм. Основния изследователски интерес в момента е насочен към дигиталната трансформация в туризма - създаването на модели за прилагане на блокчейн и разплащането с електронни инструменти в спа туризма и европейските културни маршрути.

15:10 - 16:30

10.10 Post-COVID

4.5. Изходящ туризъм в "будна кома". Какво следва?

Ще започне ли процес на възстановяване след „будната кома“, в която изпадна изходящият туризъм. Кои са стъпките за това?
Повод или причина е Covid-19 отново да заговорим за Гаранционен фонд и удари ли часът му? Решен ли е въпросът с ликвидността на компаниите и гарантирани ли са ваучерите за пропуснатите пътувания? Това са само една малка част от важните въпроси, на които ще търси отговор модераторът на дискусията – доц. Румен Драганов, от участващите браншови организации.