speaker-photo

Доц. Йордан Йорданов

Академичен преподавател в НСА ” Васил Левски

Академичен преподавател по Алтернативен туризъм, национален експерт на Сдружение туризъм и хонорован преподавател в НСА ” Васил Левски”, София по Здравен, СПА и Уелнес туризъм

От 2016 г. Зам. Председател на „Сдружение Туризъм” – национално представителна браншова организация по туризъм.

От 2008 до 2014 г. е член на Експертен съвет към ОП „Туризъм“ на Софийска община  и консултант по СПА и Уелнес туризъм в проекти и инициативи на община Банкя, Хисар, Баня Карловско, Баня Разложко и Банско, Кюстендил и Вършец, Павел баня, Старозагорски бани, Казанлък-Овошник и с.Ягода, обш. Маглиж. Участник в инциирането на браншова организация в сектор СПА и Уелнес трузъм в Бългрия -  БУБСПА, участник и съорганизатор на стартиращи международни форуми, обучения и изложения в страната и чужбина.

В периода 2005 до 2014 г. е консултант и член на работни екипи за разработване на стратегии и програми за развитие на обекти и маркетиране на СБР Националн комплекс към Министерството на здравеопазването и ПРО ЕООД. Към Министерството на труда и социалната политика.

Към 2020 г. е автор на :

  • Две монографии по Основи на Алтернативния туризъм;
  • Три учебни пособия за ВУЗ по балнео/здравен СПА и Уелнес туризъм; Маркетинг, мениджмънт и предприемачество в Индустрията на свободното време и Десет учебни пособия по Алтернативни видове туризъм /електронна версия/ и други.

Автор е и на над 60 публикации, доклади и статии в научни списания и специализирани издания по лозарство и винарство, балнеомедицина, хазартни игри, алтернативни форми на туристическо обслужване, както и на учебни програми за ЛТУ, НБУ, НСА „ В.Левски” по СПА култура  и аквапрактики, в т.ч. курсове по предприемачество, мениджмънт и маркетинг на МСП в сектора на СПА и Уелнес услугите в градската и курортна среда

Над 15 г. е организатор и участник като експерт и мениджър в изложения и специализирани  форуми в страната и чужбина като работещ или представител на публични и частни организации в сектори като туризма, регионалното развитие, кооперациите и дребния бизнес

Ръководител  и член на проектни разработки в община Хасково, Челопеч, Радомир, Кърджали и Видин.

13:30 - 14:40

10.10 Post-COVID

4.3. The reinvented value of wellness, SPA and natural remedies

Как съвременните уелнес тенденции трансформират бизнеса и дали начинът на живот и възприятията на клиентите относно уелнеса се променят с течение на времето? Уелнесът има много различни определения, но в основата си, това е състоянието наздраве. В днешно време обаче той действа и като индикатор, показващ не само здраве, но и успех, щастие, удовлетвореност и дори духовен мир. Преоткрили ли са потребителите концепцията за уелнес като нов начин на живот и могат ли природните средства за лечение да ни помогнат да намерим това състояние на баланс и хармония между душа, ум и тяло?

Чуйте различнитегледни точки по тази тема с участието на хотелски SPA мениджър, медицински специалист, журналист и доцент по спа култура.