speaker-photo

Богомил Грозев

директор на Общински институт „Старинен Пловдив“

Богомил Грозев е директор на Общински институт „Старинен Пловдив“. Институтът се занимава както с управление, съхранение, опазване и популяризиране на паметници на културата и къщи-музеи, но работи и пряко с туристи, управлява туристическите информационни центрове на Пловдив и работи пряко по туристическата програма на града.

Преди да поеме ОИ „Старинен Пловдив“ Богомил Грозев работи близо 20 г. като журналист във водещи медии (бТВ, Нова ТВ, в. Банкер, в. Сега, сп. Тема, Дарик радио). През този период е работил именно в ресор туризъм и добре познава проблемите на бранша от гледна точка на комуникация с клиенти, маркетинг, реклама, качество на услугата, законодателни промени и европейките норми.

15:30 - 16:30

09.10 Workshops

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.