speaker-photo

Таня Смърданска

Търговски мениджър – Хилтън София

Таня Смърданска e Търговски мениджър, част от екипа на Хилтън София от отварянето на хотела през 2001 г, когато започва като Мениджър информационни технологии.

Зад гърба си има 19 години професионален опит в сферата на хотелиерството, натрупан на различни мениджърски позиции в Хилтън София.

Като търговски мениджър участва активно при вземането на решения допринасящи за изпълнението на стратегическите цели и финансовите резултати на Хилтън София.

В отговорностите и се включват ръководството на отделите отговарящи за приходите на хотела, а именно – “Резервации,” Групи и мероприятия“, „Продажби“ и „Маркетинг“.

Преди да се присъедини към екипа на Хилтън София е работила в Българско Национално Радио като Системен администратор и в WTC - София като Началник отдел Информационни технологии.

16:40 - 17:45

09.10 Workshops

2.3. MICE туризъм след COVID-19

Как превърнахме предизвикателствата във възможности?  Кои са основните характеристики и елементи на събитията от „новото време“ в условията на и след COVID19?

Онлайн средата и дигиталните решения – приятел или заплаха за събитията „на живо“? Как ще продължим да създаваме „преживявания“?

Това са само част от въпросите, които ще разгледаме в дискусионния панел с експерти от различните звена на събитийната екосистема.