speaker-photo

Борислав Йорданов

управител на Общинската агенция по туризъм “Царевград Търнов”

Борислав Йорданов е управител на Общинската агенция по туризъм “Царевград Търнов” във Велико Търново. Той е назначен след конкурс и вече три години ръководи общинската фирма, движеща целия културен календар и туризма, превърнал се в основната индустрия на старата столица и региона.
Борислав Йорданов е бакалавър по икономика на туризма и е защитил магистърска степен по стопанско управление в Земеделския колеж в Пловдив. Преди да заеме управленския пост е работил като експерт в отдел “Информационно-техническо обслужване” на Община Велико Търново. Той има опит в сферата на туризма, който е натрупал, докато е работил и живял в Испания.

15:30 - 16:30

09.10 Workshops

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.