speaker-photo

Иво Маринов

Директор на ОП „Туризъм“

През 1983 г. завършва Френски лицей „Пиер и Мари Кюри” в Алжир със специалност „Социални и икономически науки”
През 1990 г. се дипломира в Икономическия университет - Варна като магистър по „Икономика и организация на международния туризъм”. Преминал е обучения и специализации по туристически маркетинг и мениджмънт, подготовка на стратегии за развитие и формиране на политики в сферата на туризма в САЩ, Дания и Япония
Работил е в Комитета по туризъм към Министерския съвет, Министерството на търговията и туризма, Министерство на културата и Държавната агенция по туризъм. Заема поста зам.-министър на туризма в кабинета „Борисов” от 2009 г. до 2013. От началото на 2014 г. е директор на Общинско предприятие „Туризъм“ към Столична община.

15:30 - 16:30

09.10 Workshops

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.