speaker-photo

Радосвета Стюърт

Началник отдел "Туристически политики и дейности" в Община Бургас

Работи в различни сфери на туризма от 2008 г. От края на 2019 г. ръководи звено "Туризъм" в Община Бургас. Специалист в компютърните и информационни технологии - дигитализация и дигитален маркетинг. Носител на специалната награда на Европейската мрежа за култура и туризъм (European cultural and Tourism Network ECTN) за проект "Aquae calidae - favourite baths of emperors, tsars and sultans". Ръководител на множество проекти в областта на културното наследство и туризма в Област Бургас.

15:30 - 16:30

09.10 Workshops

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.