speaker-photo

Соня Георгиева

Директор на дирекция "Туризъм" в Община Варна

Директор на дирекция туризъм в Община Варна от 2013г.. Преди това съм работила в Министерство на правосъдието като директор на дирекция „Управление на собствеността“ и близо 10 год. като Регионален директор на Регионална дирекция за области Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра към Комисия за защита на потребителите. С висше юридическо и икономическо образование.

15:30 - 16:30

09.10 Workshops

2.2. Бъдещето на туристически сектор през погледа на Местната власт.

Туризмът една от екосистемите, които са засегнати най-силно от коронавируса в България и не само. Пандемията подлага на безпрецедентен натиск сектора. Компаниите са изправени пред несигурни перспективи.

Къде е мястото на местната власт по-време на пандемии?Активен или пасивен участник е местна власт и докъде стигат отговорностите?Сигурност ли е ключовата дума ?Време ли е за нов начин на комуникация на ниво региони? Как да постигнем симбиоза между местна власт, бизнес и научни среди за по-лесно адаптиране към Новото Нормално?Сега ли е времето за преориентация и намиране на неразгърнати нишови възможности?Нужен ли координиран подход на ниво община/държава/ ЕС?

Това са част въпросите, на които търсим отговор с представители на местната власт от София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.