speaker-photo

Елеонора Йосифова

Председател на Управителния съвет на БААТ

Елеонора е част от екипа на Българска асоциация за алтернативен туризъм от 2008 г. През
годините е изградила връзка с всички членове на асоциацията – малки и средни бизнеси в
планините и селата в България, експерти, НПО и защитени територии. Участва в създаването на
сертификат „Зелена къща“ – марка за качество в настаняването. Елеонора е основно действащо
лице в проектите за развитие на отговорен и устойчив туризъм в България като координира
работата по проектите в страната и участва в международни събития и партньорства.
Координирала е цялостната организация на фестивал за отговорен начин на живот „Зелени дни“.
Елеонора е обучена за одитор на международния сертификат за отговорен туристически бизнес
Travelife. От 2019 г. е председател на Управителния съвет на БААТ.

11:20 - 12:30

10.10 Post-COVID

4.2. Алтернативен и приключенски туризъм - бъдещето му принадлежи

Живеем в дисхармония с природата. Искаме много, искаме всичко във всеки миг на нашето подредено всекидневие, богато на избори. Така правим и нашите избори в бизнеса, движим се по допирателната. Говоренето за опазване на автентичните местни общности, на ценни местообитания и биотопи на емблематична видове, на силуета на един бряг, една долина или един град, това говорене сме го оставили за други. Ако обаче си направим труда да погленем назад, ще видим, че извор на вдъхновение за първите пътешественици и ерго туристи са били именно пеизажите, хората и техния бит и култура и паметници, отвъд познатото.  Непознатото, по-трудно достъпното. Коронавирусът ни напомни за цената, на всичко, което искаме да постигнем. Алтернативният и приключенски туризъм е едно връщане към изконното, към корените на вдъхновението, водило хората към пътешествия, към открития и към благоденствие, а днес и една възможност да погледнем по друг начин към бъдещето. За да върнем бизнеса си в играта трябва да се върнем към изворите, към това, което е тласкало хората да пътешестват, преди пътешествието да се е превърнало в акт на консумация. Трябва да си зададем въпроси. Решенията, не лесни, ще  изискват отговорност.