топ експерти Очаквайте скоро!

Всяка година над 40 ТОП експерта в областта си презентират проблем или решение на сцената на Travel Academy Conference.

лектори

Люблена Димова

Мениджър проучвания, Европейска Туристическа Комисия

Анна Цолова

Обучител, журналист, филолог @ www.anna-tsolova.bg

Сирма Иванова

Hotel Business Consultant

Светослав Панев

Генерален мениджър

Христо Кафтанджиев

доктор на филологическите науки, професор

побързайте Това ще е една различна конференция!

Разполагаме с по-малко от 100 свободни места - побързайте и се регистрирайте още днес!